First
Second
Third

Hem

Använd endast pellets gjorda för strö!

Det är stor skillnad mellan halm pellets och halm pellets. Idag kan vi hitta många pellets erbjudanden på marknaden, men 95% av dem är värme pellets.
De alla säger att det är strö pellets och vi säljer den för att ströa hästar.
Det är dock VÄRME pellets, säljs för strö!
Mest av alla stall ägare har erfarenhet av låg kvalitet pellets.
Vänligen, gör skillnad mellan strö och värme pellets, du kan skada hästarnas hälsa med billig värme pellets.
Bedding är inte en plats där du vill spara 10-20 euro per ton.
Använd endast kvalitets halm pellets och dina hästar kommer att vara säkra. Glöm lung och mage sjukdomar!
Äntligen kan du spara pengar med pellets gjorda för strö, eftersom pellets förbrukningen är mycket lägre!
Det är mycket stor skillnad mellan värme och strö pellet. Använd endast kvalitet strö.

 

Varför halm pellets?

  • Tar det för mycket energi att städa stallet?
  • Det stinker fortfarande i stallet?
  • Varför hostar en häst, eller har hälsoproblem, trots ”allt” verkar vara OK?
  • Behöver du mycket material för att strö till dina hästar?
  • Känner du att utrymmet för att lagra strö kunde användas till något bättre?
  • Har du mögel i stallet?

 


Om några dessa problem verkar bekant för dig, då halm pellets kan lösa alla dessa problem!

straw pellets

Mer

straw pellet for bedding

 

We have developed a new product with the help of experienced proffessionals within the horse livery world!

 

Dust and bacteria free cleaned straw pellet has been developed for use as horse bedding. This new product will minimise your costs and time compared to a more traditional loose straw and wood shavings bed.

 

We have produced a bedding that absorbs really well. It has also been noted that our bedding seems to bring a natural deodorant, masking smells otherwise associated with more traditional bedding.
Bedding is completely natural with no additives…

Mer

Sexual Herbal Supplement Reverse Boner Best Sex Pills Without Side Effects Penis Will Not Get Hard Livalis Male Enhancement Pills Shipping Best Pills To Enlarge Your Pennis Dr Oz Vitamins For Men Over 50 What Doses Do Ed Pills Come In Natural Male Enhancement Pen Sexulality Over The Counter For Ed Blowjob Treats Erectile Dysfunction Penis Length And Girth Awkward Erections Large Prnis Is Forhims Sildenafil Legit Worldwide Herbals Male Tonic Enhancer Herbal Webmd Male Enhancement Stinging Nettle For Erectile Dysfunction Best Supplements For Ed In Men How To Stimulate A Womans Vagina Forms Of Viagra Sex Drive And Breastfeeding Victoria Sexual Health Clinic Skin War Models Youth Sexual Health Services Do Male Enhancement Pills Make It Bigger Grow Penis Size Shops Male Enhancement Vancouver Rlx Male Enhancement Buy Zilis Cbd Oil Benefits Is Cbd Oil Illegal In Wisconsin 22 Mods For All Review Homeware Stores Melbourne Cbd Weed Cbd Effects Sydney Cbd Meaning Cbd Cluster Headaches Cbd Oil Greensboro How Long Does It Take To Get Cbd And Thc Out Of System Sprouts Cbd Oil Reducing Condition Medusa Cbd Euphoria Cbd Fda Viii Can Nurses Use Cbd Oil Cbd Cream For Sale What Are Cbd Pens Cbd Oil Legal In Montana Melatonin Cbd Cbd Gummies Vs Oil Pain Relieving Oil Pot Cream For Pain Shingles Cbd Oil Plmyra Green Cbd Oil For Pets Marijuana Pills Side Effects